Λογιστική υποστήριξη

Έίμαστε επαγκελματίες εγκεκριμένοι Λογιστές με πολυετή πείρα στους νόμους και κανονισμούς της Χώρας, και προσφέρουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένες υπηρεσίες στην οργάνωση των λογιστικών τους σςυστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε τη τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων, ως επίσης και όλων των φορολογικών και άλλων δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές, όπως ισολογισμών, και άλλων λογιστικών καταστάσεων.