Λογιστική υποστήριξη

Είμαστε επαγγελματίες και έχουμε μια μεγάλη εμπειρία στη ρουμανική χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δίνουμε στους πελάτες μας την πλήρη προσοχή μας διοργανώνει το λογιστικό σύστημα της εταιρείας.

φορολογικών συμβουλών

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ρουμανικό φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε οι πελάτες μας θα πρέπει να γνωρίζει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μιας επένδυσης.

Λογιστικές υπηρεσίες

Σας προσφέρουμε την υποστήριξη για τη σύσταση μιας εταιρείας και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το ρουμανικό φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τη διατήρηση οικονομικών αρχείων εντός της εταιρείας.