Δεν είμαστε απλώς κτηματομεσίτες αλλά αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή έρευνας και μελέτης για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στα αρχικά στάδια της επένδυσης, έτσι που να γίνει η σωστή επιλογή της πιο κατάλληλης επένδυσης. Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεύθυνσης. Σε συνεργασία με δικηγόρους, αναλαμβάνουμε την εγγραφή Ρουμανικής εταιρίας. Μπορούμε να εισηγηθούμε την επιλογή της πιο κατάλληλης επένδυσης, ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες του πελάτη, μέσα από τη βάση δεδομένων που ενημερώνουμε συνεχώς με τις προσφορές ακινήτων απ’ όλη την αγορά. Αφού γίνει η αρχική επιλογή από τον πελάτη, αναλαμβάνουμε τόσο την αρχική διαδικασία, όσο και τη μετέπειτα διαχείριση της εταιρίας και της επένδυσης. Οι υπηρεσίες μας βεβαίως περιλαμβάνουν νομική υποστήριξη, και λεπτομερή έλεγχο του τίτλου ιδιοκτησίας, ως επίσης και φορολογικό σχεδιασμό. Διαχείριση εταιριών και περιουσιακών στοιχείων Διαχείριση εταιριών Τήρηση λογιστικών βιβλίων, και έλεγχος λογαριασμών περιλαμβανομένων και όλων των φορολογικών και άλλων δηλώσεων βάσει της νομοθεσίας. Παροχή εγγεγραμμένου γραφείου και διευθυντή εταιρίας. Εργοδότηση υπαλλήλου (ων) και πληρωμή όλων των σχετικών εισφορών. (Όπου η εταιρία είναι ‘μικροεταιρία’ είναι απαραίτητη η εργοδότηση ενός τουλάχιστον υπαλλήλου) ¨Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διαχείριση. Συμβουλές στους πελάτες για αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό και και σε άλλα νομικά θέματα σχετικά με τις επενδύσεις τους. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων και διευθέτηση επιδιωρθώσεων όπου χρειάζονται. Ενοικίαση κτιρίων κατόπιν έρευνας της αγοράς για να επιτευχθεί με τους καλύτερους όρους, και διαπραγμάτευση και υπογραφή ενοικιαστηρίων. Παρακολούθηση της είσπραξης ενοικίων και λήψη των αναγκαίων μέτρων σε περίπτωση καθυστερήσεων. Ασφάλιση κτιρίων και πληρωμή ασφαλίστρων. Διαχείριση μετρητών σε διάφορα νομίσματα έτσι που ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μειωθεί. Λογιστικές υπηρεσίες & φορολογικός σχεδιασμός Η εταιρεία μας ΤΥ European Investments and Accounting (μέλος του CECCAR , λογιστικού σώματος της Ρουμανίας) προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν εκτός από την τήρηση λογιστικών βιβλίων για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές την ετοιμασία και Είναι μέλος του συγκροτήματος εταιριών που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και μέσον της εγκεκριμένης λογιστικής εταιρίας BESTSERVUS παρέχει λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες στη Ρουμανία